Ambasada Republiki Turcji w Warszawie

 ul.Rakowiecka 19
02-517 Warszawa  /Mokotów/ 
tel. +48 22 854 61 10 / 11 / 13
fax. +48 22 646 43 25

Stona internetowa ambasady:
www.warsaw.emb.mfa.gov.tr/
mail./ embassy.warsaw@mfa.gov.tr

UWAGA

  Od 10 kwietnia 2014 roku,obywatele Rzeczpospolitej Polskiej,ubiegający się o wizę w związku z wyjazdem do Turcji, będą mogli uzyskać ją jedynie poprzez system internetowy www.evisa.gov.tr lub w zagranicznych przedstawicielstwach Republiki Tureckiej.
Informujemy że uległy zmianie ceny wiz wydawanych w Ambasadzie,informacje na stronie www.turcja.org.pl


   Ambasada Turcji w Warszawie uprzejmie informuje, że e-wizy do Turcji będą nadal dostępne na stronie www.evisa.gov.tr Natomiast w celu uzyskania innych wiz /pracowniczej,edukacyjnej,transportowej itp/ od 05 stycznia 2016 r.wnioskodawcy rozpoczynają proces ubiegania się o wizy na stronie www.visa.gov.tr Wizy będą odbierane w Ambasadzie Turcji w Warszawie.Ponadto wszyscy wnioskodawcy zobowiązani są posiadać ubezpieczenie zdrowotne na czas podróży do Turcji.
Jednocześnie pragniemy zwrócić Państwa uwagę na to,że w przeciwieństwie do strony www.evisa.gov.tr strona www.visa.gov.tr nie służy do składania wniosków o e-wizę.

PASZPORT MUSI BYĆ WAŻNY 6/SZEŚĆ/ MIESIĘCY OD DATY POWROTU DO KRAJU.


 • Istnieje wiele stron internetowych oferujących odpłatną pomoc w uzyskaniu e-wiz tureckich. Nie jesteśmy z nimi w żaden sposób powiązani. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie danych lub niewykonanie usługi za pośrednictwem tych stron.
 • System e-wiza nie jest powiązany z ambasadami i konsulatami generalnymi Turcji. W celu uzyskania jakichkolwiek informacji należy skontaktować się się z Działem Wsparcia klikając na "Skontaktuj się z nami" na stronie głównej.
 • W przypadku wyjazdów turystycznych obywatelom polskim przysługuje łącznie 90 dni pobytu w okresie 180 dni. Jeśli w ciągu 180 dni od daty pierwszego wjazdu wykorzysta się 90 dni pobytu, wówczas o kolejną e-wizę można ubiegać się po upływie 180 dni, licząc od daty pierwszego wjazdu. W przypadku, gdy w ciągu 180 dni od daty pierwszego wjazdu wykorzysta się mniej niż 90 dni na podstawie e-wizy wielokrotnego wjazdu, wówczas można wnioskować o kolejną e-wizę. Jednakże należy mieć na uwadze fakt, że pobyt w Turcji nie może przekroczyć łącznie 90 dni w dowolnym 180-dniowym okresie, licząc od pierwszej daty wjazdu.

  Od Marca 2020 roku obywatele Polski podróżują w celach turystycznych do Turcji
  bez wizy!!!!!!!!





   

   

 •  

  Doradca Handlowy przy Ambasadzie  /The Commercial Counsellor -
   
  ul.Wspólna 35,lok.14 , 00-519 Warsaw

  varsova@ekonomi.gov.tr
  
   22/646 14 08
   22/646 34 47
   22/646 43 21