Konsul honorowy

Konsul honorowy – jest to urzędnik konsularny określonego państwa w innym państwie. W odróżnieniu od konsulów zawodowych za swoją pracę nie pobiera wynagrodzenia – pracuje honorowo, stąd i jego nazwa. Często również na własny koszt musi wynająć lokal na urząd konsularny i ewentualnie opłacić personel administracyjny. Niekiedy umowa pomiędzy państwem wysyłającym a konsulem honorowym może przewidywać pewien zwrot wydatków ponoszonych przez niego w związku z prowadzeniem konsulatu.

Ambasada Republiki Turcji
Dla biznesu
O konsulu
Najlepszy-Ranking.pl